Skänk hela Telia till svenska folket!

ur Dagens Industri, 2000-05-26

Staten ska för närvarande bara sälja ut en fjärdedel av Telias aktier eftersom börsen förmodas inte kunna svälja hela Telia.

Avsikten är att sälja ut resten av bolaget vid senare tidpunkter. Men varför inte genomföra hela privatiseringen omgående – genom att dela ut resterande aktier gratis till medborgarna, som genom skatter och flitigt telefonerande byggt upp hela värdet. Aktieägandet sprids och demokratiseras och man får en ekonomisk utjämningseffekt.

En snabbare privatisering ökar Telias manöverutrymme. Och en större spriding ger en stor ägarkrets som även kan förväntas vara trogna kunder.Viktiga fördelar i den internationella konkurrensen på teleoperatörsområdet.

En extra bonus är att vi kanske slipper se ytterligare ett svenskt företag i utländsk ägo.
Tre fjärdedelar av Telia kan i dag värderas till 300 – 600 miljarder. Det kan bli upp till 75 000 kronor per medborgare, om utdelningen timas skickligt.

En del medborgare säljer naturligtvis ut en del av, eller alla, sina aktier, omgående. Men det är ju inte staten, utan marknaden, som ska bestämma vilka de slutgiltiga ägarna ska vara.

Staten kan visserligen inte amortera omedelbart på statsskulden som avsett.
Men multiplikatoreffekterna från köpkraftsökningen skulle ge skatteintäkter som mer än väl. kompenserar för intäktsbortfallet. I ett längre perspektiv skulle således alla parter tjäna på arrangemanget.

AAPO SÄÄSK
VD för Scarab