Löparn ute och cyklar

ur Veckans Affärer, 2000-08-28

Löparn skriver Fingerprint säljer licenser vilket ger en enorm hävstångseffekt när bolaget når bra volymer på någon potentiell jättemarknad .

Visst är det en dröm att få se royaltyintäkter strömma in och den enda kostnaden är att räkna pengarna. Men erfarenheten visar att den som inte tillverkar sina produkter och inte är ute på marknaden med dem snart blir akter- seglad i teknikutvecklingen, varigenom licenserna blir värdelösa.

Författare och artister kan leva på royalty, men för företag kan det inte bli annat än en sidointäkt. Jag är övertygad om att Fingerprint inser detta och inte har som plan att dra sig tillbaka och leva på royalties. Men det räcker nog inte att jobba fram nya bra idéer på labbet. Man måste också vara ute hos tillverkare och kunder.

Löparn kommenterar:
Huvudsaken är att Fingerprint utvecklar och vidareutvecklar tekniken. Var den fysiska tillverkningen sker, och om den sker på licensbasis eller på uppdrag av Fingerprint tycks spela mindre roll. Om det är Fingerprint som formellt lägger ordern på en viss volym chip eller en licenstagare kan knappast vara avgörande. I vart fall är det inte rimligt att Fingerprint själv skulle satsa på att äga produktionsenheterna. Jämför Broadcom, PMCS och andra chipdesigners inom nätverkssektorn. De överlåter produktionen åt andra. Fingerprint satsar på samarbeten med potentiella licenstagare av stora mått. Det är rätt enligt min bedömning. Specialisering är nödvändigt.

BO LÖPARN HEDWALL

Aapo Sääsk svarar, 2000-09-04
Var den fysiska tillverkningen sker, och om den sker på licensbasis eller på uppdrag av Fingerprint tycks spela mindre roll, skriver Löparn (VA 35), men det är en stor skillnad mellan att lägga ut tillverkning på underleverantörer och att ge licenser. Det är svårt att behålla sitt utvecklingsförsprång om man bara ger licenser.

Jag kan själv inte komma på ett enda bra exempel på ett företag som har lyckats med detta. Det gäller de flesta produktområden och är uppenbart inom halvledarsektorn där produktgenerationerna kan vara ett år eller mindre. Hur hade det gått för Intel eller något av de andra etablerade halvledarföretagen, om man hade nöjt sig med att licensiera ut sin teknik?

Vore även intressant att höra hur Fingerprint själva ser på saken. Det är ju en viktig fråga för alla innovationsföretag och därför också för de investerare som är intresserade av nya företag.

Aapo Sääsk