Riskavdrag för osäkert, restriktionerna minskar viljan till investering

ur Dagens Industri, 95-12-15

För att riskkapitalavdraget ska gälla, får företaget inte börsnoteras inom tre år och aktierna inte säljas inom fem. Och företagets kassa får inte öka till mer än 20 procent av tillgångarna. “Restriktionerna runt riskkapitalavdraget gör att vi får sämre konkurrensläge om samma pengar, säger Aapo Sääsk, VD för tillväxtföretaget HVR Water Purification AB.

Aapo Sääsk är besviken på regeringens utlovade riskkapitalavdrag. Tidigt i höstas tog han kontakt med näringsdepartementet för att kunna förbereda en emission i HVR. Företaget behövde få in nytt kapital och nya aktieägare.

“Treårsregeln för börsintroduktion sätter stopp för oss. Vi har lovat våra l 000 aktieägare en notering under 1996. Så vi kommer inte kunna dra nytta av skattereduktionen”, säger Aapo Sääsk.

“Det är konstigt. Vi är ju just ett sådant företag, som alla pratar om att det behövs. Ett litet, nystartat, svenskt, innovativt teknikföretag med stor tillväxtpotential. Vi har planer på att anställa 100 personer inom en treårsperiod.”

Samstämmig kritik
Aapo Sääsk får medhåll i sin kritik mot riskkapitalets restriktioner av flera stora revisionsbyråer.

Restriktionerna kommer minska intresset för avdraget, är deras samstämmiga kommentarer.

“Det syns att finansdepartementet varit väldigt måna om att riskkapitalavdraget inte ska gå att utnyttja för skatteplanering. Restriktionerna har blivit lite väl rigorösa”, säger Anders Fredholm, skattejurist på revisionsbyrån Ernst & Young.

I händerna på ledningen
Han och flera andra skattejurister på några av de största revisionsbyråerna anser att de restriktioner finansdepartementet satt upp är onödigt hårda.

Reglerna gör att investeraren kommer i händerna på företagsledningen.

Om företaget börsnoteras inom tre år efter investeringen, måste investeraren betala tillbaka den gjorda skattereduktionen på 30 000 kronor. Därtill kommer en straffskatt på 9 000 kronor.

Samma bestämmelser gäller om aktierna säljs inom fem år.

För att vara säker på att kunna tillgodogöra sig avdraget, kan investeraren alltså bara gå in i företag, som uttryckligen avstår från en introduktion inom tre år.

En annan begränsning är att företaget, under femårsperioden efter investeringen, får ha maximalt 20 procent av sin totala tillgångsmassa i likvida medel om avdraget ska gälla.

“Det gör att investeraren helt kommer i händerna på företagsledningen. Tänk om ett företag går väldigt bra och plötsligt får ett stort kassaflöde. Det är ganska naturligt. Då tvingas investerare betala 39 000 kronor, utan att ha kunnat påverka situationen”, säger Lars Haraldsson, skattekonsult på KPMG Bohlin i Linköping.

“Det begränsar viljan till investering.”

Han ser det dock som positivt att investeraren om hon säljer aktierna efter fem år bara behöver skatta för den del av vinsten som överstiger anskaffningsvärdet på maximalt 100 000 kronor.

Ann Svärdling