Sensationell slutsats

ur Dagens Industri, 92-05-05

Thomas Ahrens har gjort en intervjuundersökning av 100 tillväxtföretag. Av dessa “härrör bara 14 direkt från en teknisk innovation” och “ansåg bara 12 procent att kapitalanskaffning var ett stort problem” (DI/Dialog 23 april).

Av denna statistik drar Ahrens den ur internationellt perspektiv sensationella slutsatsen att högteknik inte är viktig för svenska tillväxtföretag och att riskkapital inte har någon större betydelse för tillväxt.

Man kunde i stället dra den rakt motsatta slutsatsen, nämligen att svenska högteknologiska företag har svårt att bli tillväxtföretag på grund av brist på projektkapital. De kanske helt enkelt har fallit ifrån innan Thomas Ahrens hann fråga dem om orsakerna till frånfället.

Visst skapar lågteknologiska företag såväl välstånd som tillväxt, men det är svårt att se hur svensk industri i längden skulle kunna behålla sin konkurrenskraft utan teknisk förnyelse.

AAPO SÄÄSK,
Scarab