Dåliga analytiker stjälper företag

ur Finanstidningen Onsdag 8 april 1998

Många nya bolag riskerar att gå under – inte av tekniska eller marknadsmässiga orsaker, utan för att finansanalytikerna är för okunniga, skriver Aapo Sääsk, VD för HVR AB.

Nu finns det plötsligt fyra börslistor med sammanlagt över hundra nystartade företag. Ännu får dessa företag bara en liten del av vårt tillgängliga riskkapital. Men skulle detta vara början till en överföring av kapital från storföretag och storbolagsfonder till nystartade företag kanske näringslivet åter skulle kunna bli den motor för välfärd och tillväxt som det en gång var.

Inom storföretagen finns det ett talesätt att goda projekt alltid finner finansiering. Att det inte har uppstått några framstående internationella företag i Sverige under de senaste decennierna beror enligt denna uppfattning på idétorka. Nu vet vi bättre. Det var ingen idétorka. Det var brist på kapital.

Internationell erfarenhet visar att ett nystartat high-tech företag kan behöva några hundra miljoner kronor i startkapital. Statliga finansiärer som Nutek, Almi och Innovationscentrum rör sig med belopp i hundratusenkronorsklassen. Riskkapitalbolagen och Industrifonden kan tänka sig några tiotal miljoner. Men på börsen lyckas nu samma typ av företag attrahera kapital i hundramiljonersklassen.

Men det finns också orosmoln. Bolag som Sintercast, Pricer och Oxigene skrämmer investerarna. Det är stora summor som satsas på långsiktiga projekt. Mäklarna tjänar mer ju större belopp de förmedlar och företagen kan frestas att skaffa sig för stora kostymer. När det blir förseningar, som det alltid blir med nya bolag, finns risken att såväl mäklare som analytiker går i räddningsbåtarna medan småspararna lämnas åt sitt öde.

Pricer är ett bra exempel. Antingen var Pricer på fel spår redan för länge sedan eller så är man fortfarande på rätt spår. Men de som haussade tidigare tar nu sin hand ifrån företaget. Det är lätt att peka på misstag som ledningen har gjort. Men dessa misstag gjordes redan för länge

sedan och kunde ha rättats till om mäklare och analytiker hade varit kunniga. Dålig analys kan komma att bli dödsstöten för detta nya lovande bolag, för vad ska de enskilda aktieägarna tro när Carnegie och de utländska mäklarna hoppar av.
För två år sedan ansåg enbart tre börsmäklarfirmor att de hade kompetens att bedöma nystartade bolag. Nu introducerar mäklarna nya företag på löpande band. Unga mäklarföretag som Matteus, H&Q; och Penser har kastat alla hämningar och de mer väletablerade som Carnegie, Öhmans och Alfred Berg vill inte vara sämre.

Många av bolagen bygger på bra och genomarbetade affärsidéer, men det är sällan man kan finna en bra analys eller adekvat värdering i prospekten. Det blir många frågor för placerare och börsskribenter att försöka besvara. Kan ett nystartat företag ha ett börsvärde på 100 miljoner? Kan ett företag som ännu inte har börjat marknadsföra sina produkter ha ett börsvärde på en miljard? Eller flera miljarder?

Hur ska man som investerare bete sig? Tills vidare får man nog lita till sitt eget omdöme. Verkar produkten eller tjänsten vettig? Är det en växande marknad? Verkar ledningen pålitlig? Är företagets mål tydliga? Finns rimliga förutsättningar att uppnå målet? Är man beredd på förseningar? Är man försiktig med pengarna? Ja, då kan det vara värt att satsa en slant.

Under tiden hoppas man att Finanstidningen anordnar en kurs för mäklare och analytiker i hur man bedömer nya företag. Annars finns det risk för att det barkar åt helvete med många av dessa nya bolag – inte av tekniska eller marknadsmässiga orsaker, utan för att finansmarknaden är för okunnig och därför lynnig.

Aapo Sääsk