To Finance Innovation (in Swedish)

Finansiering av tillväxtföretag är mycket viktig för den svenska industrins utveckling. Aapo Sääsk har vid ett flertal tillfällen debatterat denna fråga i affärspressen och i andra tidningar. Här finns ett urval av artiklarna: