Regeringen får se upp med Nutek

ur Dagens Industri Torsdag 13 februari 1997

SLÄNG: Papperskorgen är rätta slutstationen för Nuteks undersökning, anser Aapo Sääsk.

Sist jag lade märke till Roland Steens utredningar arbetade han på ett privat konsultföretag. Nu har han blivit utredningschef på Nutek och därigenom, får man förmoda, någon slags rådgivare till regeringen. Denna nya status gör honom tydligen också värd att tas på allvar av DIs ledare (31/1) som hoppas att hans arbete kan ligga till grund för en politisk renässans för företagen.

Senast frågade Roland Steen ett antal framgångsrika tillväxtföretag om de hade haft problem med finansieringen. När flertalet svarade nej – de som hade haft problem med finansiering fanns ju av naturliga skäl inte med i undersökningen – drog han den generella slutsatsen att finansieringen inte var något problem för nya tillväxtföretag (problemet var i stället brist på kompetens – vilket naturligtvis skulle avhjälpas av konsultföretag liknande det han själv arbetade på).

Nu har han frågat “50 000 svenska företag som skulle kunna bli snabbväxare” men inte har blivit det varför och fått svaret att de “inte vill” , (surt sa räven) och att flera “avstår tillväxt för att de inte vill anställa folk”.

“Här kan näringspolitiska åtgärder spela en roll”, konstaterar han. Återigen ett beställningsjobb, men oklart för vem.

Den använda metoden är av samma vetenskapliga halt som den som används i kvällspressens undersökningar om våra sexvanor. Enkla, ledande okontrollerade frågor och slutsatser som bekräftar fördomar som redan finns.

Lika litet som jag låter mitt kärleksliv påverkas av kvällspressen hoppas jag att regeringen och DI låter sig påverkas av Nutek.

Det finns naturligtvis ingen anledning att analysera ett så löst hopkommet material. Men man kan ju inte låta bli att reagera när det redan på första raden i tabellen som DI visar (31/1) står att de 122 minsta “snabbväxarna” har sammanlagt 376 personer anställda och omsätter 6 835 miljoner kronor.

Det skulle ge en genomsnittlig årsomsättning per anställd på 28 Mkr. Men det kan naturligtvis inte stämma. Vid närmare analys visar det sig att det troligen är en sammanslagning över mätperioden 1992-95. (Hur många har sett detta?) Då får man fram en genomsnittlig årsomsättning per anställd på 4,4 Mkr. Även denna siffra är exceptionell.

Har Nutek räknat fel?

För den här typen av undersökningar finns det bara en plats – papperskorgen. Trist för skattebetalarna.

Aapo Sääsk