Rapport från telefonens barndom

ur Dagens Industri, 2000-02-08

Telefonen kommer att revolutionera affärslivet. I stället för att resa över Atlanten i affärer kan alla föra interaktiva samtal när som helst. Kontakter med leverantörer och kunder kan ske omedelbart. Tidsplaner kan kontrolleras och ändras. Transporter kan övervakas och ändringar beordras timme för timme.

Varje affärsman kan börja göra internationella affärer. Varje företag kan förbereda en obegränsad expansion till mycket låg kostnad. Det finns inga gränser för vad den nya tekniken kan åstadkomma.

T-tekniken kommer även att revolutionera det sociala umgänget. Och öppna dörrarna för en helt ny tjänstesektor: Doktorer och advokater kan ge direkta konsultationer utan resor. Fysiska skolor kommer att bli överflödiga.

Den blomstrande t-branschen drar till sig enorma investeringar. Företag som gjort stora förtjänster på att bygga telefoner för affärsbruk har redan börjat gå in i den ännu mera lukrativa branschen för strategisk konsultverksamhet.
Unga entreprenörer ger råd till erfarna affärsmän om hur man bäst utnyttjar telefontekniken. “Om inte du använder telefon så kommer någon annan att göra det.”

Andra firmor konstruerar växlar och kopplingsstationer, och ytterligare andra lägger kablar eller reser stolpar. Och alla är kopplade till surret i luften!
T-handel, t-ekonomi, t-tillämpningar, ja, t-branschen, det här är termer som vi alla får lära oss. Snart är all affärsverksamhet t-business, och t-branschen förebådar en ny ekonomisk era med produktivitetsökningar utan slut.

Aapo Sääsk
VD för Scarab Development
och entusiastisk surfare som ser fram emot ett storartat millennium.