Högkonjunktur + teknik = den nya ekonomin

ur VISION, 2000-03-23

Peppe Engberg har tyvärr sällat sig till charlatanerna kring den nya ekonomin (Vision 6/00). I en annars härlig notering om positiva trender inom den svenska ekonomin faller han för att med gillande citera managementkonsulten Sigurd Eltvik. I den nya ekonomin, säger Eltvik, flyttas fokus från de materiella till de immateriella värdena. Där försiggår en hel del utanför balansräkningen, fortsätter Eltvik, och det stämmer att revisorer inte vågar räkna med immateriella värden. Men läs sedan det här noga: För mig handlar den nya ekonomin om en ekonomi, där värdet av ett företags tillgångar och ett diskonterat, rimligt värderat kontant inflöde från driften i hög grad avviker från det pris, som marknaden sätter på företaget. Kort sagt: För Sigurd Eltvik och Peppe Engberg handlar den nya ekonomin om att företag ska vara övervärderade.

Just nu är det så. Men det är en övergående fas. Det handlar om absurda värden på företag som ingen vet någonting om. Jag är normalintelligent och läser fler affärstidningar än 99 procent av den svenska befolkningen. Ändå har jag inte kunnat lista ut vad affärspressen anser att de mest populära internetföretagen Icon, Framfab och Cell egentligen ska tjäna sina pengar på. Att överdebitera Internetnoviser för enkla hemsidor och konsultationer om hur man använder Internet eller anpassar sig till den nya affärslogiken – kan ju inte hålla i längden. Internet är en så genomgripande teknikförändring att alla företag måste integrera det i sin egen verksamhet. Man kommer då att fortsätta att anlita konsulter, men man kommer inte att ha något behov av företag vars affärsidé är att förklara hur bra Internet eller bredband är.

När det gällde Fermenta en gång i tiden var det uppenbart att kurserna for i höjden för att ingen förstod vad Reefat sa. Vi har samma situation idag – skillnaden är att talesmännen i stället för att mumla obegripligt talar högt och tydligt obegripligt. Det verkar som att desto mindre man vet om ett företag desto högre blir kursen.

Den nya ekonomin handlar inte om att systematiskt sätta marknadskrafterna ur spel genom att långsiktigt värdera företag högre än deras avkastningsförmåga. Den nya ekonomin är i själva verket två olika saker: en lång högkonjunktur och en snabb utveckling inom elektroniken.

Den långa högkonjunkturen beror nog närmast på att västvärden sedan murens fall har fått helt fritt fram att styra och ställa i den internationella ekonomin. The peace dividend, som amerikanerna kallar det. Men bara vinster i ekonomin förklarar inte börsernas uppgång. Den är till stor del lånefinansierad. Förra året ökade den privata belåningen i USA med 1 000 miljarder dollar, varav över en tredjedel satsades i fonder och förmodligen resten i direkta aktieinvesteringar. Amerikanska pengar driver även upp Stockholmsbörsen, naturligtvis med stöd från inhemska investerare, idag förmodligen mest småsparare. Pengarna kommer från bankerna som lånar ut dem vid sidan av balansräkningen. Det kan därför bli dyrt för skattebetalaren med en krasch.

Den andra delen av den nya ekonomin är den accelererade utvecklingen i kommunikation och elektronik som Internet kommer att ge upphov till. Jag skriver kommer att eftersom det enligt all tillgänglig statistik ännu inte har hänt. Den reella produktivitetsökningen – dvs om man räknar bort vinsterna från minskade räntutgifter i företagen – i den amerikanska ekonomin ligger vid en procent.

I Sverige ligger den förmodligen inte väsentligt högre. En rimlig bedömning är att Internet kan komma att ge en 10-15-procentig extra effektivitetsvinst utslagen på några år i stort sett i alla ekonomiska verksamheter. Kanske blir det ännu mer.

Det kommer att betyda mycket för ekonomin och välfärden. Men det kommer inte att betyda att investerare på lång sikt kommer att betala mer för företag än de är värda. Inom ekonomin är det ju ändå när allt kommer till kritan siffror som är väsentliga och inte de vackra orden. Låt oss ta ett exempel. Dell är ett intressant, innovativt och framgångsrikt företag. Det värderas till över 100 miljarder dollar på börsen – mer än Caterpillar, Boeing och General Motors tillsammans. Visserligen ligger Dell i huvudfåran av den elektroniska utvecklingen genom att sälja datorer på postorder, men kommer inte ett företag som General Motors också kunna tillgodogöra sig elektronikens framsteg?

Ett annat mycket intressant och innovativt bolag är Amazon. Det tråkiga är att man från början har räknat fel på kostnader och marginaler. Med nuvarande struktur är det knappast troligt att bolaget någonsin kommer att kunna gå med vinst. Och hur ska då investerarna få tillbaka alla sina satsade miljarder? Analytikerna suckar och säger att gamla regler inte håller längre. Det går inte att räkna hem de investeringar som görs. Men en investering som inte går att räkna hem, kommer inte hem på något annat sätt heller.

Företagen på Nasdaq 100 – som innefattar de 100 största företagen på Nasdaqbörsen – har en genomsnittlig p/e på över 100. Det betyder att bolagen värderas hundra gånger årsvinsten. I motsvarande index för internetbolag ligger p/e över 500. Mellan 10 och 20 har ansetts normala p/e värden ända tills för något år sedan. Ett p/e på 10 innebär att investeraren räknar med en avkastning på 10 procent på satsat kapital. Ett p/e på 20 innebär att man räknar med att avkastning och förväntad värdestegring av bolagets aktier ska ge sammanlagt 20 procent per år.

Hur tänker man när man är villig att göra investeringar som förväntas ge 100 eller 500 procent per år? Enstaka bolag kan naturligtvis ge sagolika avkastningar, men vi talar här om genomsnittet.

Det lilla fåtal som har startat den nya ekonomins företag eller investerat tidigt och sedan hoppat av kommer att bli fabulöst rika, men resten av investerarna kommer att bli besvikna. En del kommer att hoppa ut från fönstren och andra hamna på obestånd. Allt som en följd av sin egen och journalisters blåögdhet och den samlade analytikerkårens feghet.

Ändå tror jag att åtminstone en del Internetföretag (kanske även de som jag nämnt i artikeln) kommer att hitta sin rätta nisch och bidra till den nya ekonomins utveckling med de pengar som de med grumliga argument har kunnat få in från investerarna. Logiken i den nya ekonomin är i så fall: Om man lurar av folk tillräckligt med pengar så kan man kanske skapa något värdefullt.

AAPO SAASK, HVR