Året som gått

Under året som gått har Scarab lämnat in tre nya patentansökningar och skrivit nio nya sekretessavtal. Två nya produktbolag har bildats, Type1Water och CWT. Circular Water Technologies AB (publ) delades ut till aktieägarkollektiven i Xzero och HVR efter det att Scarab fått förfrågningar på utrustning för tillverkning av grön vätgas. En nyemission som blev kraftigt […]