Året som gått

Under året som gått har Scarab lämnat in tre nya patentansökningar och skrivit nio nya sekretessavtal. Två nya produktbolag har bildats, Type1Water och CWT.

Circular Water Technologies AB (publ) delades ut till aktieägarkollektiven i Xzero och HVR efter det att Scarab fått förfrågningar på utrustning för tillverkning av grön vätgas. En nyemission som blev kraftigt övertecknad genomfördes i mars 2021. Denna säkerställer finansieringen för två års verksamhet och möjliggjorde rekryteringen av en ny VD.

Bolaget har fått fyra offertförfrågningar från stora kraftföretag utan att marknadsföringen har påbörjats och innan vi ens har en färdig produkt att erbjuda.

HVR har slutfört ombyggnaden till soldrift av sin pilotanläggning i Odisha, Indien. Anläggningen har också automatiserats. Anläggningen kommer att vara i provdrift under 2022 och tjäna som modell för framtida anläggningar. Nästa steg är en demonstrationsanläggning i Egypten dit vi kommer att kunna bjuda in partners och kunder.

Hydromars har under året arbetat med att anpassa tekniken till användning i viktlöst tillstånd. Hydromars har också under året skrivit ett sekretessavtal med DLR och upprättat ett partnerskap med ESA BIC och därvid fått ett första bidrag motsvarande 500 000 SEK.

Type1Water AB (publ) delades ut till aktieägarna i Xzero när de första prototyperna blev klara av den första produkten – Nanocap. Därefter genomfördes en lyckad nyemission. En DFMA (Design for Manufacture and Assembly) har genomförts för Nanocap av Bosch och tillverkningen beräknas starta under 2022. VDn för Type1Water har enligt plan tagit över VD-rollen i Xzero och en ny marknadsinriktad VD för Type1Water kommer att rekryteras under kommande år.

Xzero lämnade under året en slutrapport till EU för projektet att utveckla Ultrarent vatten för halvledarindustrin. Efter att rapporten blev godkänd har Xzero fått erbjudande att lämna in ett prospekt för investering från Europeiska Investeringsbanken. Detta kommer att ske under 2022.

Under 2021 har slutgiltiga ritningar för nya moduler framställts och utrustning för formsprutning har köpts. De första kommersiella leveranserna planeras till 2022. De nya modulerna är en förbättring av de moduler som framgångsrikt har testats i tio år på Sjöstadsverket, en experimentstation som drivs gemensamt av KTH och IVL (SERI – Swedish Environmental Research Institute).