Inte konstigt att så få bolag vill till Innovationsmarknaden
ur Dagens Industri Onsdag 2 april 1997


VIDHÅLLER KRITIK: Tänk om Stockholmsbörsen gav en enda mäklare monopol på samtliga bolags nyintroduktioner och nyemissioner! Det är så Innovationsmarknaden (IM) fungerar i dag. Att införa en viss konkurrens på IM är helt nödvändigt, anser Aapo Sääsk.
Krister Källström, VD för Innovationsmarknaden (IM) och Johan af Klint, VD för Innovationsmäklarna, skriver först att IM aldrig har försökt vara börs (DI 20/2). Curt Nicolin, ordförande i IM, skriver sedan att IM alltid har varit börs (DI 19/3).

Rätt skött skulle möjligheten att investera i spännande innovationsföretag kunna ha potential att bli en folkrörelse, men antalet aktieägare på IM är ännu bara 10 000, trots den illustra styrelsen. Antalet innovationsbolag som har anslutit sig är dessutom så lågt att man nu har beslutat sig för att ta in även mogna bolag i verksamheten.

Det sammanlagda börsvärdet på samtliga IMs tiotal bolag är cirka 1 miljard kronor. Innovationsbolag som har valt att stå utanför IM har det ofta gått mycket bättre för. För att bara nämna några, har Array Printer ett börsvärde på cirka 1 miljard kronor, Oxigene 2 miljarder kronor och Pricer 4 miljarder kronor.

I dessa tider när marknaden släpper loss störtsjöar av pengar till nya innovationsföretag kommer det bara små stänk till bolagen på IM. Nya innovationsbolag som är ute efter finansiering från allmänheten söker sig i dag hellre till mer konventionella börser som Stockholms Börsinformation (SBI) och Stockholmsbörsens 0-lista.

Tyvärr finns det en inställning hos företrädare för IM att de bolag som kommer till IM är de som inte "platsar" på andra börser. Detta är lite märkligt

eftersom IM har haft som uttalad princip att enbart satsa på företag som redan har en produkt på marknaden och därigenom en viss omsättning, medan andra börser numera glatt accepterar bolag som kan ha flera år kvar till en färdig produkt eller tjänst. IMs negativa inställning till sina egna bolag reflekteras i Benny Svenssons gedigna börskrönika om IM i Dagens Industri den 11 december 1996: "Till I-listan kommer andra och tredje rangens innovationer", skrev han.

Men detta är inte sant. Det finns en rad mycket intressanta innovationer hos bolagen på IM, men innovatörernas visioner och entreprenörernas drivkrafter hämmas av IMs handläggare. I vissa fall har IM dessutom beordrat innovatörerna att stiga åt sidan alldeles för tidigt för att ersättas av administratörer. Man kan konstatera att omsättningen i så gott som samtliga bolag har minskat när de har kommit i IMs hägn. I det fåtal bolag där omsättningen har ökat har i stället vinsten minskat. Detta kan inte vara en slump.

Det finns således flera skäl till att så få innovationsföretag har anslutit sig till IM på senare tid. Denna trend måste kunna ändras. När yran på SBI och 0-listan går över behövs ånyo en stabil börs för innovationsföretagen.

Låt professionella mäklare introducera bolag på IM. Då löser sig förmodligen de flesta av problemen efter en tid.

Aapo Sääsk
Scarab Development

Copyright, 1997, Aapo Sääsk, Scarab