Debatt om finansiering av tillväxtföretag


Finansiering av tillväxtföretag är mycket viktig för den svenska industrins utveckling.
Aapo Sääsk har vid ett flertal tillfällen debatterat denna fråga i affärspressen och i andra tidningar.

Här finns ett urval av artiklarna:


Copyright © Scarab 2015